Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) spelen een belangrijke rol in alle aspecten van de moderne samenleving. ICT heeft de manier veranderd waarop wij met elkaar communiceren, hoe wij de nodige informatie vinden, werken, zaken doen, met overheidsinstanties interageren en hoe wij ons sociale leven leiden. Aangezien ICT van invloed zijn op het dagelijks leven, zijn zij ook van invloed op de macro-economische groei, die op zijn beurt weer van invloed is op de samenleving door verbeteringen in de infrastructuur en de levensstandaard mogelijk te maken.

Hoewel het begrip “sociaal-economische ontwikkeling” zowel in het onderzoek als in de praktijk op ruime schaal wordt toegepast, is de betekenis ervan niet altijd even duidelijk. Het woord ‘ontwikkeling’ impliceert vooruitgang of vooruitgang, en kan worden gedefinieerd als de totale activiteit in een samenleving, bewust of onbewust ondernomen, gericht op verbeteringen in die samenleving (Stec, Filip, Grzebyk, & Pierscieniak, 2014). De kwalificeerder ‘sociaaleconomisch’, zelf een combinatie van twee woorden, heeft betrekking op sociale factoren, zoals opleiding, en beroep, en op economische factoren, zoals inkomen en middelen. Zo kan sociaaleconomische ontwikkeling worden gedefinieerd als een proces van veranderingen of verbeteringen in sociale en economische omstandigheden zoals die betrekking hebben op een individu, een organisatie, of de samenleving als geheel (Roztocki & Weistroffer, 2016).

De papers in deze speciale editie gaan allemaal over de rol die ICT speelt in verschillende aspecten van de samenleving en sociaaleconomische ontwikkeling, zoals in onderwijs en opleiding, administratie, organisatorische relaties, projectmanagement, het leveren van diensten en medische zorg. In dit hoofdartikel proberen wij enige structuur aan te brengen in de rol die ICT in deze sociaal-economische ontwikkeling speelt en tevens te laten zien hoe verschillende aspecten van de samenleving, de technologie, het bedrijfsleven en het overheidsbeleid zich tot de sociaal-economische ontwikkeling verhouden.

Alvorens ons multidimensioneel conceptueel kader te introduceren, geven wij een kort overzicht van eerder gepubliceerde kaders die betrekking hebben op sociaal-economische ontwikkeling en bespreken hun verdiensten en tekortkomingen. Ons eigen raamwerk is gedeeltelijk op deze eerdere raamwerken gebaseerd. Na de bespreking van ons eigen voorgestelde kader, introduceren wij de acht artikelen in deze speciale uitgave en plaatsen deze in de context van het voorgestelde kader.